Aktuálne informácie

Prednáška partnerskej školy českej lesníckej akadémie Trutnov

Dňa 26. 03. 2019 sa konala prednáška zástupcov partnerskej školy Ing. Houtom a Ing. Franclom z Českej lesníckej akadémie Trutnov o možnosti pokračovať v štúdiu a získať oprávnenie na prácu s harvestorom. Žiaci mali možnosť získať informácie o podmienkach prijatia na štúdium, o nápni učebného plánu, o strojoch, na ktorých sa vykonáva prax a údržba, o materiálno- technickom vybavení školy.


54419132_2245733185685093_6100628820627292160_n.jpg55669519_2245732739018471_6145919078964920320_n.jpg