Aktuálne informácie

súťaž BOZP na škole


Dňa 3.apríla 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže BOZP. Súťažiaci absolvovali test a ústnu
odpoveď na dve otázky. Súťaže sa zúčastnili Michal Medvecký, Pavol Jančich, Dávid Žofaj (II.B), Anton Durčák, Andrej Kubica, Mário Poláčik (I.C) Tomáš Dopirák (II.C). Po vyhodnotení porotou sa celoslovenskej súťaže v Tatranskej Lomnici 16. a 17.4. 2019 zúčastnia Pavol Jančich, Mário Poláčik a Anton Durčák a súťaže v Prešove 24. a 25.4. 2019 Tomáš Dopirák, Michal Medvecký a Andrej Kubica.