Aktuálne informácie

Oznam pre záujemcov o dennné nadstavbové štúdium

Riaditeľstvo SOŠL Tvrdošín oznamuje záujemcom o dennné nadstavbové štúdium, že v školskom roku 2018/2019  plánuje otvoriť tieto dvojročné nadstavbové študijné odbory:

                     4521 L lesné hospodárstvo

4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 

Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu poskytneme  

 na tel. čísle 043/5309311 prípadne prostredníctvom nášho chatu na facebooku.