Aktuálne informácie

Projekt Erasmus + Nemecko

Boli sme v Nemecku na stáži v rámci projektu Erasmus+ od 23. októbra do 7. novembra 2018. Stáže sa zúčastnili piati žiaci triedy III.A odbor mechanizátor lesnej výroby. Firma, ktorá zabezpečovala našu prax a spoznávanie kultúry, pamätihodností a priemyslu danej oblasti sa volala Jaffo. Ubytovaní sme boli v OBERSTEINEBERG a obedy sme mali zabezpečené v reštaurácii Panoráme, ktorá má výstižný názov, pretože z nej sme videli široké okolie. Ako som spomínal, prax sme vykonávali v lesoch nad mestom URBACH. Testovali sme sa v prerezávkach, prebierkach a mali sme možnosť vidieť les tvorený prevažne listnatými drevinami so zastúpením duba. Okrem toho sme boli na odbornej exkurzii na píle vo WEILER. Je to moderná a veľká píla, kde sme sa oboznámili s technologickým postupov a modernou technológiou spracovania guľatiny. Z odborných exkurzií zaujímavá bola aj návšteva firmy STIHL so sídlom v SCHONDORFE. Absolvovali sme aj jesenný fest, ktorý bol v meste STURGHART. Mali sme zážitok nielen z výstavy lesných a poľnohospodárskych strojov, ale aj z alegorických vozov, stánkov, výzdoby a zábavných atrakcií. V nedeľu sme navštívili malebné mesto SCHONDORF, kde sme videli pôvodnú architektúru, ktorá nás zaujala a očarila. Šéf firmy Jaffo nás Pozval na guľáš na jeho chatu. Hlavný šéfkuchár bol náš pán majster Janko Straka. Na paniatku sme dostali tričká s sekerky s logom firmy.
Tie dva týždne stáli za to. Videli sme veľa nových strojov a technológií v rámci odboru, ale aj z kultúry. Utužili sme kamarátstvo, spoznali nových ľudí, vyskúšali sme si jazykové a orientačné schopnosti. Ďakujeme pánu majstrovi Strakovi, ktorý nás sprevádzal a pánu Bernymu z firmy Jaffo.


42424747_1999064296826916_6580045950813732864_n.jpg42778484_2003908729675806_3006466962487246848_n.jpgreceived_2210090255936698.jpegreceived_235771267295064.jpegreceived_346852415889586.jpegIMG_20180925_145527.jpgIMG_20180929_073842.jpgIMG_20180930_131322.jpgIMG_20181005_104415.jpg