Aktuálne informácie

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 16.10. 2018

Riaditeľ školy pozýva žiakov deviatych ročníkov, výchovných poradcov, vyučujúcich, rodičov žiakov a ostatných záujemcov na:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

ktorý sa uskutoční 16. októbra 2018
od 12.00 do 17.00 hodiny
v priestoroch školy a odborných dielňach.

 

Cieľom akcie je:

  • informovať o študijných a učebných odboroch na škole,
  • ukázať priestory na teoretické vyučovanie,
  • ukázať priestory na praktické vyučovanie,
  • ukážka práce lesnej techniky,
  • možnosť zasúťažiť si,
  • možnosť získať informácie od žiakov našej školy,
  • získať informácie o živote na škole- krúžky, exkurzie, kultúrne a športové podujatia, projekty a výmenné stáže žiakov.


V prípade nevyhovujúceho termínu nás môžete navštíviť v inom termíne.

Vhodné by bolo sa dopredu ohlásiť prostredníctvom mailovej adresy: soultv@soultv.sk        alebo    telefonicky 043/5309311.