Aktuálne informácie

Súťaž NAJ Slovák

Dňa 19.11.2019 sa pri príležitosti 30. výročia pripomenutia 17. novembra 1989 konala súťaž organizovaná ŽŠR školy NAJ SLOVÁK. Po uvítaní súťažných družstiev sme si prezentáciou pripomenuli udalosti spred 30...
20.11.2019

Silná ruka stredoškoláka - oblastné kolo

15.11.2019 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo oblastné kolo v súťaži Silná ruka stredoškoláka. Z našej školy sa súťaže  zúčastnili Matúš Zemenčík I.C, Lukáš Vigoda a Michal...
20.11.2019

Uctenie si obetí nacistického odboja z roku 1939 pri pamätníku Mareka Frauwirtha

Dňa 15.11.2019 sme si spoločne so študentmi IV.C triedy uctili obete nacistického odboja pri pamätníku Mareka Frauwirtha. Frauwirth žil v Tvrdošíne a chodil tu do základnej školy. V roku 1926 odišiel študovať na...
15.11.2019

Ochutnaj to najzdravšie z Európy!

Dňa 12.11.2019 sa našej škole konal Európsky deň jazykov v netradičnom šate. Aktivitu z 26.09. sme posunuli práve na tento deň a prepojili sme ju s Dňom tolerancie, ktorý si pripomíname 16.11., Dňom študentstva (17.11.) a Dňom zdravej...
14.11.2019

Buď zodpovedný vodič- neohrozuj svoj život, ani život ostatných účastníkov premávky

Dňa 11.11.2019 sa uskutočnila prednáška o dopravnej zodpovednosti. Prednášajúci bol kpt. Tibor Šándor z okresného veliteľstva polície v Dolnom Kubín . Poukázal na niektoré problémy v doprave, na...
13.11.2019

Ponuka nájmu priestorov

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 03/2019/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského...
11.11.2019

Európsky deň jazykov úplne inak!

Aj naša škola sa dočkala septembrovej aktivity ku Európskemu dňu jazykov, ale u nás bude realizovaný v netradičnom šate! Túto našu aktivitu sme prepojili s Dňom zdravej výživy a Medzinárdným dňom tolerancie, budeme...
06.11.2019

Spomíname

Spomíname na kolegov, ktorí nás opustili, ale ostali v našich SRDCIACH Ing. Ján Vorčák, PhDr. Mgr. Erika Regulyová Bc. Stanislav Štiťák Bc. Andrej Bránický Mgr. Zdenka Ďuranová
05.11.2019