Aktuálne informácie

Príďte medzi nás- voľné miesta pre žiakov v trojročných a štvorročných odboroch

Voľné miesta pre učebné odbory a študijné odbory pre školský rok 2020/2021 Číslo odboru Názov odboru - učebné odbory trojročné                        ...
05.06.2020

Ponúkame do prenájmu bufetu

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2020/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského...
05.06.2020

Začíname vykonávať Individuálne jazdy pre žiakov školy

OZNÁMENIE K ČINNOSTI AUTOŠKOLY pre žiakov školy Riaditeľ školy oznamuje, že s uplatnením Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 – časť A) bod 8 ( zariadenia, v ktorých sa...
26.05.2020

Autoškola bude vykonávať činnosť pre ostatných účastníkov kurzov - verejnosť

OZNÁMENIE K ČINNOSTI AUTOŠKOLY Riaditeľ školy oznamuje, že aj vzhľadom na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 05.05.2020, ktoré určuje nevyhnutné zásady pri prevádzkovaní autoškôl v...
13.05.2020

Oznam pre žiakov IV.C a III.A triedy

O Z N A M Riaditeľ SOŠ lesníckej Tvrdošín žiakom končiacich ročníkov a zamestnancom školy v zmysle Rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu na športu o termínoch a organizácii internej časti maturitnej...
30.04.2020

Súťaž Nech je každý deň dňom Zeme!

Riaditeľ SOŠ lesníckej vyhlasuje umeleckú súťaž na tému Nech je každý deň dňom Zeme!Ako sa zapojíte? Nakreslite, napíšte pár slov, namaľujete Vaše postrehy k tejto téme, môžete sa aj odfotiť, ako...
24.04.2020

Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikovaní vyučovacích predmetov pri ktorých podmienky v čase prerušeného...

Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikovaní vyučovacích predmetov pri ktorých podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou výchovno –...
20.04.2020

Usmernenie riaditeľa školy pre žiakov na obdobie prerušeného vyučovania prezenčnou formou. prerušeného...

Usmernenie riaditeľa školy pre žiakov na obdobie prerušeného vyučovania prezenčnou formou. Milí žiaci,Vzhľadom na existujúcu mimoriadnu situáciu v celej spoločnosti v súvislosti so šírením vírusu COVID – 19 a...
01.04.2020