Aktuálne informácie

Zámer priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 03 2018

09.11.2018

Stužková slávnosť 26.10. 2018

Ďakujeme žiakom IV.C triedy za pozvanie na stužkovú slávnosť, ktorá sa konala 26.10. 2018. ďakujeme za pripravený program a zábavu. Prajeme im veľa úspechov na maturitnej skúške a v ďalšom živote.
06.11.2018

Súťaž usporiadaná ŽSK pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie

Súťaž sa konala v Žiline dňa 26.10. 2018. Zúčastnil sa jej Matej Fendek a Samuel Kázik zo IV.C triedy. Súťaž prebiehala formou testu, ktorý bol náročný. Pri pripravenom občerstvení žiaci čakali na vyhlásenie výsledkov....
06.11.2018

Stáž vo Frídku Místku

Medzinárodná stáž ,v rámci programu Erasmus plus,v Strednej odbornej škole Frýdek Místek Program Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odborného...
26.10.2018

Spomíname so smútkom a vďačnosťou

Dňa 2. novembra si pripomíname pamiatku zosnulých.Spomíname so smútkom v duši a vďakov na našich kolegov, ktorí nás opustili  Mgr. Erika RegulyováIng. Janko Vorčák, PhD.Bc. Stanislav Štiťák
26.10.2018

Prezentácia firmy STIHL

Dňa 25. 10. 2017 sa uskutočnila na našej škole prezentácia firmy STIHL. Žiaci lesníckych odborov mechanizátor lesnej výroby , operátor lesnej techniky spolu so žiakmi odboru mechanik opravár- lesné stroje a zariadenia boli...
26.10.2018

Gratulujeme pani učiteľke Šiškovej

Dňa 24. 10 2018 sa pani učiteľke Mgr. Šiškovej narodil chlapček. Šťastným rodičom blahoželáme.
26.10.2018

Súťaž zručnosti žiakov poľnohospodárskych odborov

Dňa 18. októbra 2018 sme sa zúčastnili súťaže zručnosti poľnohospodárskych škôl v areáli SOŠ v Pruskom. Súťaž pozostávala z dvoch testov, kde sa overovali teoretické vedomosti a z jazdy zručnosti na...
26.10.2018