Aktuálne informácie

Ponuka nájmu priestorov

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 03/2019/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského...
11.11.2019

Európsky deň jazykov úplne inak!

Aj naša škola sa dočkala septembrovej aktivity ku Európskemu dňu jazykov, ale u nás bude realizovaný v netradičnom šate! Túto našu aktivitu sme prepojili s Dňom zdravej výživy a Medzinárdným dňom tolerancie, budeme...
06.11.2019

Spomíname

Spomíname na kolegov, ktorí nás opustili, ale ostali v našich SRDCIACH Ing. Ján Vorčák, PhDr. Mgr. Erika Regulyová Bc. Stanislav Štiťák Bc. Andrej Bránický Mgr. Zdenka Ďuranová
05.11.2019

Medzinárodný deň školských knižníc

Sychravé počasie nás dnes neodradilo a my sme sa vybrali na Spojenú školu, kde mali pre nás naši susedia pripravené celé pásmo aktivít.K príležtosti Dňa školských knižní si študenti...
28.10.2019

Návšteva družobnej školy v Poľsku- Interreg

V dňoch 21.-23. 10. 2019 sa žiaci III.C-T SOŠ lesníckej v Tvrdošíne pod vedením Bc. Jána Straku a Ing. Jozefa Skonca zúčastnili výmenného pobytu na strednej odbornej škole Zespol Szkol Ponadgymnazialnych v Starom Saczu v...
25.10.2019

Divadelné predstavenie A je tu zas

Dňa 18.10.2019 sme sa spoločne s triedami II.C a I.B zúčastnili divadelného predstavenia v Žilinskom mestskom divadle A je tu zas. Kultúrnou formou sme sa snažili priblížiť žiakom odvrátenú stranu extrémizmu. Predstavenie poníma...
23.10.2019

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer a podmienky predaja svojho...
21.10.2019

Opäť víťazstvo- Hejnický drevorubač

Hejnický dřevorubec 2019.V dňoch 16. a 17. 10. 2019 sa Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín zúčastnila 21. ročníka súťaže žiakov škôl s lesníckym zameraním pri práci s motorovou...
18.10.2019