Aktuálne informácie

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 16.10. 2018

Riaditeľ školy pozýva žiakov deviatych ročníkov, výchovných poradcov, vyučujúcich, rodičov žiakov a ostatných záujemcov na: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ktorý sa uskutoční 16. októbra 2018od 12.00 do 17.00...
09.10.2018

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO PRE UČITEĽA ANGLICKÉHO JAZYKA

Voľné pracovné miesto Riaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 11a Zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o z n...
08.10.2018

Okresné kolo v cezpoľnom behu

Dňa 2.10.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu v Zuberci. Za stáleho dažďa naši žiaci previedli veľmi dobrý výkon .Ako škola sme skončili na druhom mieste za SŠ Nižná. V jednotlivcoch skončil : Michal...
03.10.2018

Účelové cvičenie

Dňa 27. 09. 2018 sa konalo účelové cvičenie pre I.A triedu. Vedúci účelového cvičenia Mgr. Ivan Šula pochválil triedu za prístup a zaangažovanosť na cvičení.
02.10.2018

Účelové cvičenie

Dňa 19. 09. 2018 sa žiaci I.C, triedy  I.B triedy,  III.C  triedy zúčastnili učelového cvičenia. 
20.09.2018

Účelové cvičenie

Dňa 13. 09. 2018 sa žiaci II. A triedy a II.B triedy, 14. 09. 2018 III.A a III.B triedy  zúčastnili učelového cvičenia. Za pekného slnečného počasia žiaci absolvovali túru na Košariskách, časť pohoria Skorušina. Počas presunu...
18.09.2018

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2018/OŠaŠ

07.09.2018

Vyhlásenie doplňovacích volieb zástupcov rodičov do rady školy

07.09.2018