Aktuálne informácie

Medzinárodný nohejbalový turnaj v Bílej

V dňoch 8.9.júna 2017 sa naši študenti Timotej Gnida, Denis Šálka a Oliver Tješ zúčastnili v doprovode majstrov Jána Jantošíka, Bc. Petra Huláka a Bc. Pavla Szaba na medzinárodnom nohejbalovom turnaji v...
12.06.2017

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2017/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 01/2017/OŠaŠ   Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa §...
09.06.2017

Učíme sa interaktívne - Projekt EnglishGo - Planéta vedomostí: Angličtina

Učíme sa interaktívne. Počas hodín anglického jazyka využívajú žiaci našej školy informačné komunikačné technológie a zvyšujú si komunikačné znalosti v anglickom jazyku.1.C-2.6.2017
02.06.2017

Školský nohejbalový turnaj

Dňa 30.mája sa v hale Spojenej školy uskutočnil celoškolský nohejbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho iba jedno družstvo žiakov a družstvo dospelých. Žiaci z 1.C Timotej Gnida, Denis Šálka a Oliver Tješ sa stali víťazmi...
02.06.2017

Voľné miesta v učebných a študijných odboroch

Voľné miesta pre učebné odbory a študijné odbory pre školský rok 2017/2018. Číslo odboru              Názov odboru - učebné odbory                  ...
02.06.2017

Slávnostné vyradenie maturantov

26.5.2017 sme sa definitívne rozlúčili s našimi maturantmi, 4.C triedou a 2.B triedou ("nadstavbármi"). Čaro chvíle umocnila prítomnosť primátora mesta Tvrdošín Ing. Ivana Šaška,ktorému ďakujeme nielen za...
31.05.2017

Exkurzia v Zákamennom a v Oravskej Lesnej

Dňa 22.5.2017 sa triedy 1.A a 1.C spolu s majstrami odbornej výchovy a učiteľmi zúčastnili exkurzie v Zákamennom a v Oravskej Lesnej , kde žiaci videli rozdiel v spracúvaní dreva moderným spôsobom – v Zákamennom linkou BALJER ZEMBROD...
30.05.2017

Deň poľa Liptovský Ondrej

Dňa 25.5.2017 sa zúčastnili žiaci tried 1.B, 2.C, 3.C a 3.B  exkurzie v obci Liptovský Ondrej, kde mali možnosť prezrieť si techniku a technológie na zber krmovín. Žiakom boli predvedené stroje značiek KVERNELAND, VALTRA, WIELTON a ďalšie...
29.05.2017