Aktuálne informácie

Prednáška o lesnej technike

Dňa 31. 1. 2014 sme mali prednášku pána Koštiala, ktorý rozprával o technike vyrábanej firmou Konrád - Rakúsko, o úspechoch firmy, o distribúcií svojich výrobkov v Južnej Amerike. Prednášky sa...
31.01.2014

Exkurzia v Oravskej Lesnej

V stredu dňa 29. 01. 2013 sme sa zúčastnili exkurzie v Oravskej Lesnej, kde sme so zástupcom štátnych lesov pánom Ing. Kondelom mohli vidieť v prevádzke prácu lesných systémov - lanovka Valentiny talianskej výroby, Lanor 3T...
31.01.2014

Divadelné predstavenie

Študenti druhého a tretieho ročníka navštívili dňa 28. 1. 2014 Mestské  divadlo v Žiline, kde si pozreli divadelné predstavenie Maľované na skle.Po predstavení mali krátku besedu s vyučujúcimi a prezreli si...
31.01.2014

Aktivity v rámci medzinárodnej spolupráce

Podpísaniu „Partnerskej zmluvy o spolupráci a výmene skúseností, poznatkov spojených s činnosťou školských zariadení a spoločnom organizovaní medzinárodnej spolupráce“ medzi našou školou...
17.01.2014

Exkurzia v Roháčoch

Dňa 15. 01. 2014 sme sa zúčastnili exkurzie v Roháčoch s triedami 3.C, 2.A, kde sme mali možnosť vidieť v praxi použitie viecoperačných strojov harvester, vývoznú kolesovú súpravu, lanový systém. Ďakujeme ochotným...
17.01.2014

Partnerská zmluva o medzinárodnej spolupráci

Na pôde Mestského úradu v Tvrdošíne za prítomnosti primátora Ing. I. Šašku  a zástupkyne Mgr. V. Jančekovej, podpísala SOŠ lesnícka v Tvrdošíne so Strednou školou gastronómie,...
16.01.2014

Školský Mikulášsky futbalový turnaj 2013

Dňa 10. 12. 2013 sa uskutočnil halový futbalový turnaj za účasti ôsmich mužstiev, z ktorých sedem mužstiev tvorili žiaci SOŠ lesníckej a jedno zamestnanci školy.Turnaj organizovali vedúci športového krúžku...
10.01.2014

Vianočná akadémia

Každá trieda si pripravila na Vianočnú akadémiu program tematicky ladený na vianočné zvyky a tradície - koledy, betlehemcov, vianočné vinše, scénky. Takýmto pestrým programom sme si pripomenuli významný...
10.01.2014