Aktuálne informácie

Prednáška občianskeho združenia Biomasa

Dňa 15.04. 2014 sa uskutočnila prednáška občianskeho združenia Biomasa v rámci nášho spoločného projektu. Prednášky sa zúčastnili žiaci I.C triedy. Dozvedeli sa o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch energie,...
24.04.2014

Prednáška spojená s prezentáciou VKS

Dňa 11. 04. 2014 sme na škole mali prednášku odborníka z Lesníckej ochranárskej služby Zvolen pána Ing. J. Vakulu, PhD., ktorý rozprával o problematike podkôrneho hmyzu, drevokazných húb, škodcov...
14.04.2014

súťaž OPRAVÁR JUNIOR 2014

Žiaci 3. ročníka učebného odboru mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia Tomáš Litvák, Martin Šikyňa a Jakub Kovaľák sa v dňoch 8. a 9. apríla 2014 zúčastnili medzinárodnej súťaže...
14.04.2014

Exkurzia - Trstená

Žiaci 2.B a 2.D triedy sa dňa 11. 4. 2014 zúčastnili exkurzie u výrobcu lesnej techniky LKT v Trstenej, kde si mali možnosť prezrieť výrobu traktorov LKT 81 a LKT 120. 
11.04.2014

Malí školáci na našej škole

Dňa 08.04. 2014 sme na pôde našej školy privítali žiakov prvých ročníkov Základnej školy M. Medveckej. Porozprávali sme im o funkciách lese, o vzniku lesa, o semenárstve, o lesných škôlkach a...
09.04.2014

Deň učiteľov SOŠ lesníckej v Tvrdošíne

 Deň učiteľov SOŠ lesníckej v Tvrdošíne bol pestrý   Tvrdošín, 4. apríl – zaujímavé scénky, kreatívna divadelná hra, spev a hudba. Toto všetko mohol vidieť kolektív...
07.04.2014

Exkurzia - BRNO

Dňa 02. 04. 2014 sme sa zúčastnili Medzinárodného lesníckeho, poľovníckeho a poľnohospodárskeho veľtrhu. Na exkurzii boli triedy 1.C, 3.A, časť žiakov z 3.C triedy a žiaci žiackej školskej rady. Mali sme možnosť vidieť lesnú...
03.04.2014

Sponzorský dar pre potreby odborného výcviku

Dňa 25. 03. 2014 zástupca firmy MAKITA, s.r.o. Banská Bystrica pán Miroslav Mitterpach v zmysle zmluvy o výpožičke odovzdal našej škole do bezplatného užívania ručnú motorovú reťazovú pílu DOLMAR PS –...
26.03.2014