Aktuálne informácie

Súťaž „Čítanie s porozumením“

V dňoch 7.12.2017 a 13.12.2017 sa konala v našej škole súťaž „Čítanie odborných textov
s porozumením.“ Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – 1. kategória: I.B, I.C, II.C trieda a
2. kategória: III.C a IV.C trieda. Súťaže sa zúčastnili žiaci, ktorí sa dobrovoľne prihlásili.
Mnohí žiaci majú problémy s čítaním a zároveň častokrát nevnímajú obsah prečítaného textu.
Odborné texty sú na čítanie ešte náročnejšie, pretože obsahujú veľa odborných, ale aj
neznámych výrazov. Problémy s čítaním sa potom prejavujú aj pri príprave na vyučovanie.
Úlohou žiakov v tejto súťaži bolo prečítať neznámy pripravený odborný text a následne
formou písomného testu odpovedať na otázky, týkajúce sa prečítaného textu.
Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére a tu sú jej víťazi:


I. kategória – 1. a 2. roč. študijných odborov


1. miesto – Patrik NÁČIN I.C
2. miesto – Dominik BELICAJ II.C
3. miesto – Boris HALAŠA I.C
Kevin NOGA I.C

 


II. kategória – 3. a 4. roč. študijných odborov


1. miesto – Adam VESELOVSKÝ IV.C
2. miesto – Jozef BRENKUS IV.C
3. miesto – Róbert BIEĽAK III.C

 


VÍŤAZOM GRATULUJEME !!!

 


DSC08807.JPGDSC08808.JPGDSC08809.JPGDSC08805.JPGDSC08815.JPGDSC08817.JPGDSC08818.JPG