Aktuálne informácie

Interreg V-A 2014-2020 Poľsko – Slovensko, časť I., Ochrana a obrana proti podkôrnemu hmyzu I.

V dňoch 25.10.2017 do 27.10.2017 sme realizovali prvú časť mikroprojektu cezhraničnej spolupráce: Interreg V-A 2014-2020 Poľsko – Slovensko na tému:              Spracovanie náhodných...
06.11.2017

Výchovný koncert Život, láska a peniaze

23. 10.2017 sme sa celá škola, žiaci I.A, I.B, I.C, II.C, III.A a IV.C triedy vybrali počas prvých dvoch vyučovacích hodín na výchovný koncert Život, láska a peniaze , kde vystúpila skupina Free vox. Koncert nás ale veľmi...
27.10.2017

Stužková slávnosť triedy IV.C

Dňa 20.10.2017 triedna učiteľka Mgr. Brišová našim maturantom, ktorým sa o pár mesiacov otvorí vytúžená brána do života, slávnostne pripla zelené stužky nádeje. Je to nádej,  ktorá im...
27.10.2017

Stáž žiakov v rámci projektu ERASMUS+.

V dňoch 8.10.2017 až 21.10.2017 sa uskutočnila odborná stáž žiakov 3.C triedy Mechanizácia pôdohospodárstva v rámci projektu ERASMUS+. Odbornej stáže sa zúčastniližiaci Matúš Juritka, Matej Stopjak, Sebastián...
27.10.2017

Hejnický dřevorubec 2017

V dňoch 18. a 19. 10. 2017 sa naša škola zúčastnila 20. ročníka súťaže žiakov škôl s lesníckym zameraním pri práci s motorovou pílou ,"Hejnický dřevorubec 2017", na ktorej súťažilo 18...
20.10.2017

Vyhodnotenie súťaží v rámci DOD 2017 – SOŠ lesnícka Tvrdošín.

Vyhodnotenie súťaží v rámci DOD 2017 – SOŠ lesnícka Tvrdošín. Žiaci SOŠ - L. Zborka a rozborka ručnej motorovej reťazovej píly: Ročník I. – II.1. Škvarek Roman – II.C  - 24,22 s2....
12.10.2017

Sadenie stromčekov v oddychovej zóne v Trstenej

V októbri sa naši milí druháci podujali k činnosti, ktorou prispeli k dobrej veci. V Trstenej na sídlisku Západ vysadili 30 stromčekov do novovzniknutého parku, ktorý bude slúžiť ako oddychová zóna pre jeho...
11.10.2017

Deň otvorených dverí

Dňa 10.10.2017  sa uskutočnil na našej škole Deň otvorených dverí. V areáli školy v učbniach sa prezentovali  štúdijné a učebné odbory, v exteriéri sa  predvádzali ukážky práce s...
10.10.2017