Aktuálne informácie

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer a podmienky predaja svojho...
01.12.2017

Ži zdravo

Zdravý životný štýl je téma, o ktorej sa veľa hovorí... preto aj naša škola podnikla aktivity súvisiaces problematikou zdravého spôsobu života. V priebehu mesiaca november sa v škole uskutočnilaanketa...
29.11.2017

Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže

Dňa 22.11.2017 sa uskutočnila na našej škole prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže.Prednášajúci kpt. Tibor Šándor z PZ Dolný Kubín rozobral so študentami právne predpisy...
28.11.2017

1. kolo vedomostného kvízu o ľudských právach

Dňa 24.11.2017 sme začali 1. kolo vedomostného kvízu o ľudských právach vo všetkých triedach, ktoré sme mali na teoretickom vyučovaní. na tému Vedomostnému kvízu predchádzali rôzne prednášky...
28.11.2017

Slávnostná imatrikulácia v Kine Javor

Slávnostná imatrikulácia v Kine JavorNovembrový imatrikulačný deň (16. 11. 2017) bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do cechu SOŠ lesníckej,...
22.11.2017

Silná ruka stredoškoláka

V spojenej škole Tvrdošín  sa dňa 2.11.2017 konalo oblastné kolo v armwrestlingu. Súťaže sa zúčastnili aj študenti našej školy. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu Jakubovi Kytkovi z III.C triedy a Dávidovi...
10.11.2017

Ponuka zapojenia sa do projektovej činnosti

Na našej škole nám občianske združenie predložilo možnosti zapojenia sa do projektovej činnosti. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku...
10.11.2017

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 04/2017/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 04/2017/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a...
10.11.2017