Aktuálne informácie

Radostná správa: ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018 bude slávnostne otvorený 04. 09. 2017 o 8.30 hod.

Školský rok 2017/2018 bude slávnostne otvorení 04. 09. 2017  o 8.30 hod. na školskom dvore SOŠ lesníckej. Tešíme sa na oddýchnutých žiakov a zvlášť na našich nových žiakov.
17.08.2017

Hurá! Máme novú "L- ku". Poďakovanie

Poďakovanie. Dňa 17. júla 2017 sme zažili významnú udalosť, ktorou bolo prevzatie novučičkého lesného kolesového traktora LKT 81 ITL. Pre zamestnancov školy, ale hlavne pre žiakov školy prináša tento nový stroj so...
17.08.2017

Medzinárodné stretnutie inštruktorov a hodnotiteľov zručností ABA z Európy, Ázie a Austrálie konanej v Brne

V mesiaci jún 2017 sa v Brne konalo  päťdňové medzinárodné stretnutie inštruktorov a hodnotiteľov pilčíckych zručností poriadaných organizáciou ABA kvalifikačným centrom. 40 hodnotiteľov z Európy,...
08.08.2017

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2017/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 02/2017/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a...
07.07.2017

Slávnostné ukončenie školského roka

Pomyselne nám zazvonilo poslednýkrát v tomto školskom roku. Školský rok sme ako tradične ukončili vyhodnotením tých najlepších, ktorých sme odmenili finančne: Andrej Škumát z II.C triedy získal...
30.06.2017

Slanický ostrov umenia - výlet

Krásny deň pred nami a my budeme sedieť v triede! Tak ako minulý rok, aj dnes sme nechceli zbytočne drať lavice, a tak sme sa vybrali na Slanický ostrov umenia. Z prístavu č.1 sme sa odviezli loďou na ostrov, kde nám lektorka priblížila...
30.06.2017

EXKURZIA – rodný dom Martina Kukučína a Vlkolínec

Škola nie je len o učení! A preto sme sa na konci školského roka 28. 06. 2O17 s triedami 1.C a 3.C vybrali spoznávať literárne a kultúrne pamiatky Oravy a Liptova. Prvá zastávka bola v Jasenovej, rodisku Martina Kukučína,...
29.06.2017

NAJLEPŠÍ ŽIACI V DRUHOM POLROKU šk. roka 2016/2017

NAJLEPŠÍ ŽIACI V DRUHOM POLROKU šk. roka 2016/2017V PROSPECHU trieda meno a priezvisko priemer I.A- Damián Jaššák -1,55I.B- Marek Staš -1,38I.C -Dominik Belicaj- 1,31II.A -Blažej Buľák -1,27II.B -Matej Hradský -1,85II.C-...
28.06.2017