Aktuálne informácie

Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže

Dňa 22.11.2017 sa uskutočnila na našej škole prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže.Prednášajúci kpt. Tibor Šándor z PZ Dolný Kubín rozobral so študentami právne predpisy...
28.11.2017

1. kolo vedomostného kvízu o ľudských právach

Dňa 24.11.2017 sme začali 1. kolo vedomostného kvízu o ľudských právach vo všetkých triedach, ktoré sme mali na teoretickom vyučovaní. na tému Vedomostnému kvízu predchádzali rôzne prednášky...
28.11.2017

Slávnostná imatrikulácia v Kine Javor

Slávnostná imatrikulácia v Kine JavorNovembrový imatrikulačný deň (16. 11. 2017) bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do cechu SOŠ lesníckej,...
22.11.2017

Silná ruka stredoškoláka

V spojenej škole Tvrdošín  sa dňa 2.11.2017 konalo oblastné kolo v armwrestlingu. Súťaže sa zúčastnili aj študenti našej školy. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu Jakubovi Kytkovi z III.C triedy a Dávidovi...
10.11.2017

Ponuka zapojenia sa do projektovej činnosti

Na našej škole nám občianske združenie predložilo možnosti zapojenia sa do projektovej činnosti. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku...
10.11.2017

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 04/2017/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 04/2017/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a...
10.11.2017

Interreg V-A 2014-2020 Poľsko – Slovensko, časť I., Ochrana a obrana proti podkôrnemu hmyzu I.

V dňoch 25.10.2017 do 27.10.2017 sme realizovali prvú časť mikroprojektu cezhraničnej spolupráce: Interreg V-A 2014-2020 Poľsko – Slovensko na tému:              Spracovanie náhodných...
06.11.2017

Výchovný koncert Život, láska a peniaze

23. 10.2017 sme sa celá škola, žiaci I.A, I.B, I.C, II.C, III.A a IV.C triedy vybrali počas prvých dvoch vyučovacích hodín na výchovný koncert Život, láska a peniaze , kde vystúpila skupina Free vox. Koncert nás ale veľmi...
27.10.2017