Aktuálne informácie

NAJLEPŠÍ ŽIACI V DRUHOM POLROKU šk. roka 2016/2017

NAJLEPŠÍ ŽIACI V DRUHOM POLROKU šk. roka 2016/2017V PROSPECHU trieda meno a priezvisko priemer I.A- Damián Jaššák -1,55I.B- Marek Staš -1,38I.C -Dominik Belicaj- 1,31II.A -Blažej Buľák -1,27II.B -Matej Hradský -1,85II.C-...
28.06.2017

Zápolenie o majstra školy v stolnotenisovom turnaji

26.6.2017 sme rozbehli zápolenie o majstra školy v stolnotenisovom turnaji. Z úspešne realizovaného projektu "Nebuď pasívny, vyhráš zdravie a priateľstvo" pod gesciou Žilinského samosprávneho kraja mohli zakúpiť 3...
28.06.2017

41. ročník Lesnického dne v Ralsku a XVI. mistrovství ČR v práci s motorovou pilou – Pohár VLS 2017.

A zase s pýchou môžeme konštatovať, že vychovávame majstrov. V dňoch 16. a 17.6.2017 sa v Skelnej huti v Ralsku konal 41. ročník Lesnického dne v Ralsku a XVI. mistrovství ČR v práci s motorovou pilou – Pohár VLS...
28.06.2017

Záverečné skúšky a slávnostné vyradenie žiakov

V dňoch od 19. do 21. júna 2017 sa uskutočnili každoročné záverečné skúšky žiakov tretích ročníkov v učebných odboroch MLV, MO a AGRO. Študenti v troch dňoch absolvovali písomné, praktické a...
27.06.2017

Po stopách Pavla Orzságha Hviezdoslava

20.6.2017 sme sa vybrali spoločne s triedami I.C a II.C na exkurziu po stopách Pavla Orzságha Hviezdoslava. Našu púť sme započali v Hviezdoslavovom múzeu, kde nám pani lektorka veľmi pútavo porozprávala o živote nášho...
27.06.2017

Medzinárodný nohejbalový turnaj v Bílej

V dňoch 8.9.júna 2017 sa naši študenti Timotej Gnida, Denis Šálka a Oliver Tješ zúčastnili v doprovode majstrov Jána Jantošíka, Bc. Petra Huláka a Bc. Pavla Szaba na medzinárodnom nohejbalovom turnaji v...
12.06.2017

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2017/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 01/2017/OŠaŠ   Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa §...
09.06.2017

Učíme sa interaktívne - Projekt EnglishGo - Planéta vedomostí: Angličtina

Učíme sa interaktívne. Počas hodín anglického jazyka využívajú žiaci našej školy informačné komunikačné technológie a zvyšujú si komunikačné znalosti v anglickom jazyku.1.C-2.6.2017
02.06.2017