Aktuálne informácie

Kalčetový turnaj

Pondelkový voľný čas si žiaci školského internátu vyplnili pasívnym športovaním – turnajom v stolnom futbale. Chrumkavá pizza a sladké odmeny boli silnou motiváciou a prihlásené tímy...
21.02.2017

Ponuka medzinárodného certifikátu

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín ponúka záujemcom s platným preukazom na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva možnosť získať medzinárodný certifikát ABA – skills...
14.02.2017

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na LESNÍCKEJ FAKULTE TU Zvolen

Dňa 24. 01. 2017 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene, lesníckej fakulte. Ďakujeme pánu dekanovi lesníckej fakulty profesorovi Dr. Ing. Viliamovi Pichlerovi za privítanie a oboznámenie so...
25.01.2017

Matematická gramotnosť

V mesiaci január v škole prebehla súťaž žiakov v Matematickej gramotnosti. Do súťaže boli zapojené všetky triedy. Žiaci mali v určene časovej lehote vyžiť informácie, ktoré boli v texte aby vyriešili 4 jednoduché...
19.01.2017

WSA WORLD CUP - Veľká cena Zuberca

V úžasnej scenérii skanzemu v Roháčoch sa vo víkendových dňoch 14. a 15. januára zišli nadšenci svojrázneho severského športu spolu so svojimi najlepšími priateľmi, (veď pes je naozaj...
17.01.2017

prijímame 18 žiakov do štvorročného odboru MECHANIZÁCIA PÔDOHOSPODÁRSTVA

Zaujíma ťa stroje rozobrať, dozvedieť sa z akých častí saskladajú, akú majú funkciu jednotlivé časti, chceš vedieť stroje opraviť a zložiť? Chceš vedieť obsluhovať stroje,získať počas štúdia...
13.01.2017

Mobilitný projekt v Bzenci

Od 28. 11. 2016 do 18. 12. 2016 sa osem žiakov 3.C triedy - Peter Jurášek, Jozef Škvarek, Jozef Mišutka, Jozef Brenkus, Pavol Brenkus, Dárius Bohovič, Roman Puvák, Matej Garaj  zúčastnilo zahraničnej stáže rámci programu...
11.01.2017

PF 2017

Dni sa nám už prehupli do roku 2017, a preto Vám, milí naši študenti, rodičia, spolupracujúce firmy, priatelia školy i návštevníci našej webovej stránky, chceme s príchodom nového roku popriať, aby...
02.01.2017