Aktuálne informácie

SÚŤAŽ DREVORUBAČ 2016 NÁMESTOVO

V dňoch 4.- 5. augusta 2016 prebiehala súťaž Drevorubač, ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy Miroslav Sekereš, Šimon Chudiak, Anton Jakubjak, ako aj bývalí žiaci našej školy: Jaroslav Kukuc, Tomáš...
24.08.2016

Milí naši zamestnanci, žiaci, absolventi a vôbec všetci, čo nám fandíte, oznamujeme Vám, že naša AĎKA (pani...

 sa vydáva 16. júla o 15.00 hodina v kostole v Rabči. Šťastný ženích sa volá Peter. Prajeme im zo srdca všetko naj do spoločného života, šťastie a lásku. Spomeňte si na nich, aby sa prianie splnilo.  
11.07.2016

Počítadlo prázdnin sa už spustilo. Všetkým študentom prajeme pohodou a oddychom naplnené prázdninové mesiace....

   
06.07.2016

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA PRE UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV

Stredná odborná škola lesníckaMedvedzie 135027 44 Tvrdošín Voľné pracovné miesta Riaditeľ SOŠ lesníckej Tvrdošín o z n a m u j e,že príjme od 22.08.2016 do pracovného pomeru: 1. UČITEĽA...
06.07.2016

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2016/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 02/2016/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a...
06.07.2016

Ukončenie projektovej činnosti Orava Treasure/ Poklad Oravy

A sme v cieli našej projektovej činnosti Orava Treasure/ Poklad Oravy, kde sme sa zamerali na otázku podporovania, udržiavania a zvyšovania motivácie našich študentov v poznávaní histórie „pokladu“ nášho...
04.07.2016

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk. roka 2015/2016

Vyhodnotenie najlepších - 2. polrok šk. roka 2015/2016 Žiaci s najlepším prospechomII.C Adam Veselovský 1 III.C Marek Vojtaššák 1IV.C Martin Durčák 1I.C Andrej Škumát 1,08II.A Filip Florek 1,18III.A Juraj...
04.07.2016

Slávnostné ukončenie školskeho roka

Koniec školského roka pripadol tento rok na štvrtok 30. júna 2016. Počasie nám prialo a už od skorých ranných hodín sa schádzali naši žiaci pred školou, kde ich spolu so svojimi učiteľmi, majstrami odbornej...
04.07.2016