Aktuálne informácie

Aktivity zamerané na boj proti drogám

Týždeň boja proti drogám priniesol na našej škole pod vedením našich pedagogických pracovníkov pre študentov vskutku zaujímavé pásmo aktivít pozostávajúce z prezentácií,...
07.12.2016

Mikuláš v podaní našich študentov

Naučili sme sa lietať ako vtáci, potápať ako ryby. Zostáva len jediné. Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.G.B. Shaw V znamení týchto slov známeho anglického spisovateľa sa niesla akcia realizovaná našimi študetami,...
07.12.2016

Prednáška Husquarna

Dňa 30. 11. 2016 nám zástupca výrobcu motorových píl a lesníckeho náradia Husqvarna, Ing. Jiří Vorlíček, predviedol ich výrobný sortiment. Žiaci boli oboznámení s výrobkami pre práce v lese,...
07.12.2016

Pokračujeme s prednáškami na základných školách

Prednášky na základných školách pokračujú i v mesiaci december. Hravou formou sme realizovali prednášky i v základnej škole v Dolnom Kubíne a v Trstenej na témy Biomasa a Les ako ho...
07.12.2016

Burza povolaní v Dolnom Kubíne

Aj tento školský rok sa zamestnanci spolu so žiakmi našej školy zúčastnili na Burze povolaní, ktorá sa uskutočnila koncom mesiaca november 2016 v Dolnom Kubíne, kde žiaci svojou zručnosťou predstavili SOŠ lesnícku...
30.11.2016

Odborná exkurzia

S triedou 1.C sme absolvovali odbornú exkurzie vo firme Rotek - strojárska výroba, kde sa žiaci oboznámili s výrobou strojárskeho zamerania ako takou. Študenti videli postupnosť výroby od nákupu materiálu cez jeho delenie,...
30.11.2016

Prednášky na základných školách

Mesiac november sme odštartovali prednáškami na základných školách. Hravou formou sme realizovali prednášky v základných školách v Liesku, v Oravskom Veselom, v Chebniciach i v Sihelnom na...
30.11.2016

Plenárne a triedne rodičovské združenie

Dňa 25. novembra 2016 sa uskutočnilo plenárne rodičovské združenie, na ktorom boli rodičia žiakov oboznámení s výsledkami, ktoré dosiahli žiaci našej školy v uplynulom školskom roku 2015/2016 a s aktuálnymi...
30.11.2016