Aktuálne informácie

Prednáška o finančnej gramotnosti a o dôchodkovom systéme v SR

Dňa 17. marca absolvovali žiaci tried III.A a III.B odbornú prednášku o finančnej gramotnosti a o dôchodkovom systéme v SR, ktorú prezentoval p. Mgr. Lehotský. Žiaci sa dozvedeli ako porozumieť financiám a správne s nimi...
17.03.2017

Písomná časť maturitnej skúšky

Dňa 14. a 15. marca absolvovali naši maturanti písomnú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry , z anglického jazyka a z nemeckého jazyka. Milí maturanti, v mene celého kolektívu našej...
16.03.2017

Exkurzia LKT v Trstenej

Dňa 14.3.2017 sa žiaci I.B triedy zúčastnili exkurzie v  spoločnosti LKT v Trstenej. Mali možnosť vidieť stroje a zariadenia, ktoré sa vo firme vyrábajú, vidieť technologický postup a oboznámiť sa s výrobným programom firmy, ako...
16.03.2017

Exkurzia na píle Rettenmeier s.r.o. v Liptovkom Hrádku

Dňa 15.3.2017 sa žiaci I.C a III. A triedy zúčastnili exkurzie na najväčšej  píle na spracovanie guľatiny Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. v Liptovkom Hrádku. Žiaci sa oboznámili so spôsobom preberania drevnej hmoty, s činnosťou...
16.03.2017

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta Riaditeľ školy o z n a m u j e,že SOŠ lesnícka príjme do pracovného pomeru: 1. učiteľa odborných predmetov so zameraním na mechanizáciu poľnohospodárstva s nástupom od 01.09.2017 a...
14.03.2017

Výchovno- výcvikový lyžiarsky výcvik.

Výchovno- výcvikový lyžiarsky výcvik. V dňoch 6.-10. marca 2017 sa žiaci 1.A a 1.B zúčastnili výchovno- výcvikového lyžiarskeho kurzu. Tensa uskutočnil za priaznivých snehových podmienok v lyžiarskom stredisku...
14.03.2017

Oznam k organizácii vyučovania počas maturitých skúšok 2017

Oznamujeme Vám, že počas konania MS bude vyučovanie v SOŠ lesníckej v Tvrdošíne  nasledovné: Dňa 14. 03. 2017 Žiaci triedy II.C a I.B sa zúčastnia odborných exkurzií. Odborné exkurzie sú...
10.03.2017

Kalčetový turnaj

Pondelkový voľný čas si žiaci školského internátu vyplnili pasívnym športovaním – turnajom v stolnom futbale. Chrumkavá pizza a sladké odmeny boli silnou motiváciou a prihlásené tímy...
21.02.2017