Aktuálne informácie

Voľné pracovné miesto učiteľ anglického jazyka

Voľné pracovné miesto Riaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 11a Zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických...
19.07.2019

Voľné pracovné miesta - učitelia odborných predmetov

Voľné pracovné miesta Riaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme o z n a m u j e, že SOŠ lesnícka príjme od 26.08.2019 do pracovného pomeru: 1....
19.07.2019

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2019/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 01/2019/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského...
04.07.2019

Príjme do pracovného pomeru upratovačku

Voľné pracovné miestoRiaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme o z n a m u j e, že SOŠ lesnícka Tvrdošín príjme od 01.08.2019 do pracovného...
01.07.2019

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19 - HURRRÁÁ PRÁZDNINY!!!

Prajeme všetkým žiakom príjemné prázdniny. 
28.06.2019

Vyhodnotenie II.polroka šk. roka 2018/19

Najlepší žiak triedy v prospechu 2.polrok 2018/19 II.C  Boris Halaša II.A  Samuel Kurňavka IV.C Andrej Škumát I.C   Mário Poláčik III.A Damián Jašák III.B Juraj...
27.06.2019

Rozlúčka so žiakmi trojročných odborov III.A a III.B

Dňa 21.6.2019 sme sa na mestskom úrade Tvrdošín slávnostne rozlúčili so žiakmi trojročných odborov III.A a III.B triedy. Prajeme im všetko dobré v pracovnom i osobnom živote.
21.06.2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20. júna 2019 nás náhle a bez rozlúčky opustil náš drahý kolega...

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20. júna 2019 nás náhle a bez rozlúčky opustil náš drahý kolega Bc.Andrej Bránický vo veku nedožitých 38 rokov. Rozlúčka zo zosnulým bude v Dolnom...
21.06.2019